Chính Sách Bán Hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNGMức Chiết khấu:* Đại lý: theo Chính sách Đại lý tại mỗi thời điểm * Các đơn vị khác: tùy số lượng hàng đặt và đối tượng

Xem Thêm