Chào mừng bạn đã đến với website của ELV. ELV cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên những điều kiện dưới đây.

Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ do ELV cung cấp, bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng sau. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

Bản quyền

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan ELV dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip… là tài sản của ELV hoặc các đối tác cung cấp nội dung của ELV, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua ELV là tài sản riêng của ELV.

Quyền truy cập

Với điều kiện bạn tuân theo các Thỏa thuận sử dụng và các khoản thanh toán cho các dịch vụ bổ sung, bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của ELV. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ giao dịch mua đi bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại các dịch vụ và nội dung của ELV; các thông tin mô tả, đánh giá, bình luận; bất kỳ sự sao chép hoặc download thông tin để phục vụ lợi ích của bên thứ ba; hoặc việc sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu. ELV có quyền khiếu nại tất cả các hành động sao chép, sử dụng với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý từ ELV. Bạn có thể bị tước quyền truy cập vào ELV nếu bạn không tuân theo các Thỏa thuận sử dụng này.

Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của ELV, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như hạn chế sự truy cập vào máy tính cá nhân. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các bộ phim, chương trình, hoặc sản phẩm bạn mua từ ELV phù hợp với độ tuổi của bạn. ELV có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, đóng tài khoản cá nhân, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung, hoặc hủy đơn hàng của bạn.

Bình luận, đánh giá và những nội dung khác

Khách hàng có thể đăng tải các bình luận, đánh giá và những nội dung khác; và gửi các gợi ý, ý tưởng, bình luận, câu hỏi, hoặc những loại thông tin khác nếu như những thông tin này không chứa các nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc những nội dung gây hại cho bên thứ ba, hoặc những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, và không chứa virus, nội dung vận động chính trị, nội dung mang tính thương mại, hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào. Khi bạn đăng tải thông tin hoặc gửi các loại tài liệu cho ELV, thì ELV có toàn quyền sử dụng, sao chép, thay đổi, biên dịch, công bố, hiển thị nội dung đó cho tất cả mọi người dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa ELV và người dùng. Đồng thời, bạn cũng cho phép ELV có quyền được sử dụng tên đi kèm với nội dung mà bạn gửi hoặc đăng tải. Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu và có toàn quyền sử dụng nội dung mà bạn đăng tải; rằng nội dung được đăng tải là chính xác; rằng việc sử dụng các nội dung bạn cung cấp không vi phạm Thỏa thuận sử dụng này và không gây hại cho bên thứ ba nào; và rằng bạn sẽ bồi thường cho ELV nếu như có bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh từ những nội dung mà bạn cung cấp. ELV có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ kiểm soát và thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào. ELV không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những nội dung được đăng tải từ người dùng hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào.

Thông tin phim, chương trình và sự kiện

ELV luôn cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin chính xác và đa chiều về các bộ phim hoặc các chương trình, hoặc sự kiện có hệ thống phân phối vé thông qua ELV. Nếu vé bạn nhận được không tương ứng với chỗ ngồi bạn chọn khi đặt, bạn vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của ELV để có thêm chi tiết theo email sale.elvlighting@gmail.com, hoặc qua số hotline 0283 895 8684.

Tuy nhiên, ELV không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến mức độ yêu thích của bạn đối với bộ phim, chương trình, hoặc sự kiện.

Giá cả

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, mức giá được hiển thị cho mỗi loại sản phẩm trên ELV là mức giá bán lẻ cuối cùng của sản phẩm dựa trên thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi không cam kết mức giá của chỗ ngồi bạn đặt sẽ không thay đổi cho đến khi bạn đặt vé. Tuy nhiên, đối với những chỗ ngồi bị sai giá, nếu như mức giá của chỗ ngồi trên thực tế cao hơn mức giá hiển thị trên ELV, thì chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn về vấn đề này.

Tình trạng chỗ ngồi

ELV không cam kết chỗ ngồi bạn đang chọn chưa được khách hàng khác đặt cho đến khi bạn bắt đầu thanh toán cho đơn hàng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được đúng số ghế mà bạn đã đặt vì bất kỳ lý do gì, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi theo email sale.elvlighting@gmail.com, hoặc qua số hotline 0283 895 8684.

Trách nhiệm pháp lý

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) của ELV hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của ELV được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của ELV và các nhà cung cấp.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của ELV hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của ELV thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. ELV không bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của ELV hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của ELV. ELV server và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ ELV không chứa virus hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, ELV từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của ELV hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của ELV.

Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.

Xin vui lòng đọc quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng trước khi bạn chính thức sử dụng ELV. Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website này và các sản phẩm liên quan đến ELV có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận quy chế hoạt động và điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng website hay bất kỳ sản phẩm nào của ELV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *